DevOps Nedir?

DevOps Nedir?
DevOps, yazılım geliştiriciler ile BT operasyon ve altyapı ekiplerinin arasındaki iletişimi, işbirliğini ve entegrasyonunu vurgulayan
ve sistematik bir hale getiren kültürel ve profesyonel bir harekettir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *